scroll Scroll

Vraag uw projectplan aan

Een verzuimbeleid begint met een degelijk projectplan.

Daarin beschrijft u voor elk van de vijf stappen de gang van zaken en wat de doelen zijn. Daaraan koppelt u vervolgens de nodige acties volgens uw uitdagingen en noden. Dat hoeft u niet alleen te doen: onze experten stellen een projectplan voor u op, met de status-quo, de prioriteiten, de vereiste inspanningen en budget, de ROI en een realistische timing.