scroll Scroll
20210322 Com Co SD Worx Debra Dirickx FAV Jeroen Willems 030 LR

Het verzuimcharter: inzichten van alle stakeholders

Iedereen in uw organisatie speelt een rol om tot een duurzaam positief verzuimbeleid te komen.
Daarom verrijken we als Mensura en Certimed onze visie met de brede blik van alle stakeholders van verzuim. Zo gaan we het gesprek aan en delen we inzichten met diverse experten, werkgevers, hr-managers én werknemers. Onze verzuimaanpak houdt iedereen aan boord.

Ontdek opmerkelijke visies op verzuim

De drie sleutels tot succes

Wees ambitieus, maar geduldig

Een duidelijk verzuimbeleid op papier zetten is cruciaal. Dat vervolgens uitvoeren vraagt veranderingen van uw organisatie én medewerkers. Leg de lat hoog, maar geef hen ook tijd om te groeien naar een andere aanpak zodat het beleid wordt gedragen.

Ga voor een positieve en meetbare impact

Zorg ervoor dat de verzuimprocedures scherp staan en dat uw inspanningen objectief kunt opvolgen. Alleen zo weet u wat werkt, en waar u moet bijsturen.

Mik op een warm-zakelijke dialoog

Leidinggevenden moeten werknemers motiveren en ondersteunen, maar hen tegelijk aanspreken op de verwachte prestaties en het gewenste gedrag. Zo creëert u een sfeer van vertrouwen, waarin medewerkers zelf een actieve rol spelen in hun loopbaan en gezondheid.

Hoe kunnen wij u helpen?