scroll Scroll
Shutterstock 446643151

Krijg controle over uw procedures en cijfers met verzuimsoftware

De verzuimsoftware TeamFlows digitaliseert verzuimprocedures en zorgt ervoor dat alle stakeholders kunnen samenwerken. Zo krijgt u realtime cijfers én inzicht in wat er leeft in uw organisatie.

Vraag een demo aan

TeamFlows: de verzuimbarometer voor uw organisatie

TeamFlows biedt continu ondersteuning voor uw verzuimbeleid. Alle stakeholders – hr, leidinggevenden en medewerkers – werken in één applicatie die uw verzuimprocedures- en beleid implementeert.

Waarom voor TeamFlows kiezen?

Administratieve vereenvoudiging van de verplichtingen

Medewerkers kunnen hun ziekteattest digitaal insturen en krijgen automatisch een herinnering als ze dat dreigen te vergeten. Via een vragenlijst peilt een Certimed-arts naar de reden van afwezigheid, waarna u via geanonimiseerde rapporten inzicht krijgt in de oorzaken van verzuim.

Ondersteuning bij de opvolging van de verzuimprocedures

Wij stemmen de software af op uw verzuimprocedures, zodat u tijdig meldingen krijgt wanneer er opvolging vereist is.

Optimale ondersteuning voor leidinggevenden

Tips, checklists, modelbrieven en andere tools helpen leidinggevenden om de dialoog met medewerkers aan te gaan en hun acties correct te registreren. Moeten ze actie ondernemen, dan krijgen ze automatisch een melding.

Uitgebreide realtime rapportering

TeamFlows vertaalt uw verzuimcijfers in een dynamisch opvolgingsinstrument. Naast de klassieke verzuimcijfers op verschillende niveaus, volgt u ook de verzuimprocessen en uitgevoerde taken door leidinggevenden op.

Integratie met personeelsdata

De software staat in verbinding met uw sociaal secretariaat om makkelijk data te kunnen uitwisselen en up-to-date te houden.

Shutterstock 1849951480 LR

Kies de formule die bij uw organisatie past

Samen kiezen we de oplossing die bij uw bedrijf aansluit.

Functionaliteiten Teamflows Pro Teamflows Premium
Medewerkers kunnen attesten insturen check check
Alarm bij laattijdige ziektemeldingen en indiening attesten check check
Realtime opvolging verzuimcijfers check check
Alarm en triggers voor gesprekken over verzuimprocedures check check
Checklist voor gesprekken over verzuimprocedures en registratie check check
Modeldocumenten en –brieven check check
Dashboard met realtime status van alle verzuimacties check check
Aanvraag en registraties van medische controles * check check
Realtime opvolging van medische controles * check check
Oorzakenanalyse en rapportage via Certimed * check check
Alarm en triggers op basis van medische oorzaken * check check
Data-uitwisseling met sociaal secretariaat ** check check
Alarm en triggers voor warm-zakelijke gesprekken en registratie check
Realtime ondersteuning over gesprekstechnieken check
Alarm en triggers voor multidisciplinaire re-integratietrajecten check
Vraag een demo aan Vraag een demo aan

* Afhankelijk van het contract dat u afsloot met Certimed
** Afhankelijk van het niveau van samenwerking met uw sociaal secretariaat

Onze softwarepartner

Het softwarepakket TeamFlows bieden we vanuit Mensura en Certimed aan in samenwerking met Otherside@Work. Onze softwarepartner kan bogen op jarenlange expertise in Nederland en is een referentie in verzuimondersteuning.