scroll Scroll

Verzuim verklaard: welke verzuimcijfers volg ik het best op?

In ‘Verzuim verklaard’ beantwoorden onze experts uw meest gestelde vragen over verzuim. Deze keer: welke cijfers geven een duidelijk beeld van het verzuim in uw organisatie?


In het kort

Het verzuimpercentage, de verzuimfrequentie en het percentage verzuimers zijn de drie belangrijkste parameters. Analyseer ze samen om een volledig beeld te krijgen van het verzuim in uw bedrijf.

De volledige verklaring

Het verzuimpercentage is het aandeel van uw medewerkers (uitgedrukt in een percentage) dat tijdens een bepaalde periode afwezig is door verzuim. U brengt er vooral lang verzuim mee in kaart.

Tijdens het griepseizoen zal het verzuimpercentage hoger liggen dan in schoolvakanties. Daarom is het representatiever om het gemiddelde verzuimpercentage over een langere periode (bijvoorbeeld een jaar) op te volgen. Het gemiddelde verzuimpercentage in België bedraagt 7%.

De verzuimfrequentie leert u hoe vaak uw medewerkers zich gemiddeld ziekmelden. Deel het aantal nieuwe meldingen van afwezigheid in een bepaalde periode door uw totale aantal medewerkers. De verzuimfrequentie brengt vooral kort verzuim aan het licht.

Let op
Veel bedrijven staren zich blind op hun verzuimpercentage – en kijken zo enkel naar lang verzuim. Maar kort verzuim heeft vaak een stevigere impact op uw organisatie. Een medewerker die slechts enkele dagen ziek is, behoudt namelijk zijn loon en wordt zelden vervangen. Zo blijven taken op de plank liggen en draaien collega’s mogelijk overuren.

Een derde interessante parameter is het percentage verzuimers. Deel daarvoor het aantal medewerkers dat in een bepaalde periode minstens één keer afwezig was door uw totale aantal medewerkers. Dit cijfer zegt iets over de verzuimcultuur in uw bedrijf: hoeveel medewerkers zijn wel eens afwezig, kort of lang? U kunt ook het percentage nulverzuimers opvolgen: het aantal medewerkers dat nooit afwezig was in een bepaalde periode gedeeld door uw totale aantal medewerkers.

Nog 3 belangrijke aandachtspunten:

  1. Analyseer het verzuimpercentage, de verzuimfrequentie en het percentage (nul)verzuimers samen voor een volledig beeld. Het is zinloos om enkel uw verzuimpercentage te berekenen en daarna acties te ondernemen tegen kort verzuim.
  2. Medewerkers die langer dan een jaar afwezig zijn vertekenen uw cijfers. Neem ze niet mee in uw analyses, maar laat ze natuurlijk niet los. Zo maakt u werk van re-integratie.
  3. Vergelijk uw cijfers niet met andere bedrijven, maar met uw eigen data van bijvoorbeeld het jaar voordien of de cijfers op organisatieniveau. Zo meet u de tendensen in uw organisatie. Ontdek hier het antwoord op de vraag ‘Hoe vaak volg ik mijn verzuimcijfers op?'

Tip: verzuimsoftware
Met verzuimsoftware digitaliseert u uw verzuimcijfers en krijgt u een duidelijk zicht op de belangrijkste verzuimindicatoren.
Lees hier meer over de voordelen van verzuimsoftware.

Hebt u nog een verzuimvraag?

Misschien gaven we het antwoord al in een vorige ‘Verzuim verklaard’.
Hier vindt u het overzicht van alle vragen.

Vindt u niet meteen het antwoord dat u zoekt? Stel onze experts hier uw vraag.