scroll Scroll

Verzuim verklaard: hoe vaak volg ik mijn verzuimcijfers op?

In ‘Verzuim verklaard’ beantwoorden onze experts uw meest gestelde vragen over verzuim. Deze keer: hoe vaak volgt u idealiter de verzuimcijfers in uw organisatie op?


In het kort

Bekijk uw verzuimcijfers maandelijks, maar gebruik jaarcijfers om diepgaande analyses op te stellen en structurele actiepunten te bepalen. Trek niet zomaar conclusies uit naakte cijfers, maar let vooral op langetermijntendensen.

De volledige verklaring

De drie belangrijkste cijfers (verzuimpercentage, verzuimfrequentie en percentage (nul)verzuimers) deelt u het best maandelijks met uw management en leidinggevenden. Op kwartaal- en jaarbasis duikt u dieper in de cijfers om meer in detail te kunnen rapporteren, bijvoorbeeld over evoluties in een bepaalde regio, leeftijdscategorie of afdeling.

Voor diepgaande analyses en concrete actiepunten baseert u zich vooral op jaarcijfers. Tijdens schoolvakanties is er bijvoorbeeld minder verzuim, terwijl het griepseizoen voor een piek zorgt. Twee periodes binnen hetzelfde jaar vergelijken is dus vrij zinloos en kan een vertekend beeld geven, met verkeerde conclusies als gevolg. Kijk telkens een jaar terug – dat geeft u een idee van het voortschrijdend verzuim.

Op die manier elimineert u ook de seizoenseffecten en krijgt u een beter en correcter zicht op tendensen. Hoeveel medewerkers zijn samen verantwoordelijk voor de helft van uw ziektedagen? Is er opvallend meer verzuim in een onverwachte periode? Hebt u bijvoorbeeld werknemers met kinderen wiens verzuim piekt tijdens de schoolvakanties? Zulke inzichten, hoe banaal ze ook lijken, helpen u op verzuim te anticiperen.

Tip: betrek ook uw medewerkers
In de strijd tegen verzuim heeft communicatie vaak al een positief effect. Deel uw cijfers daarom ook met uw medewerkers. Jaarlijks verzuimcijfers communiceren is voldoende, in combinatie met tussentijdse mededelingen over specifieke verzuimacties en hun resultaten.

Van verzuimcijfers naar actie

Hoe vertaalt u de inzichten uit uw verzuimcijfers naar concrete, haalbare actiepunten? U leert er alles over in onze opleiding ‘Verzuimcijfers interpreteren en omzetten naar acties’.

Schrijf u hier in

Hebt u nog een verzuimvraag?

Misschien gaven we het antwoord al in een vorige ‘Verzuim verklaard’.
Hier vindt u het overzicht van alle vragen.

Vindt u niet meteen het antwoord dat u zoekt? Stel onze experts hier uw vraag.