scroll Scroll

Advies en strategie voor een verzuimbeleid op maat

Verzuim is voor elke hr-afdeling een uitdaging. Een verzuimbeleid is dan ook een must. Met een projectplan geeft u dat beleid vervolgens een concrete invulling op basis van uw noden en doelen. Onze experten helpen u daarbij.

Shutterstock 1188524917 LR

De uitdagingen waar u mee worstelt

Een verzuimaanpak is pas succesvol als iedereen in uw organisatie erachter staat. Daar loopt het vaak mis. En dat om drie redenen:

Verzuim wordt gezien als een hr-probleem

Hr staat vaak alleen als het op verzuim aankomt. En dat terwijl leidinggevenden dichter bij de medewerkers staan. Door leidinggevenden te betrekken, heeft uw verzuimbeleid meer impact.

Verzuim wordt wel gemeten, maar niet geanalyseerd

Verzuimrapporten grondig analyseren levert u de nodige inzichten op om het verzuimbeleid op te bouwen – en acties accuraat te evalueren en eventueel bij te sturen.

Afspraken rond verzuim worden niet nageleefd

De praktijk leert dat verzuimafspraken niet gekend of onduidelijk zijn, waardoor er slordig mee omgesprongen wordt. Ook leidinggevenden zien het soms eerder als administratieve last dan als hulpmiddel. Glasheldere verzuimprocedures maken daar komaf mee.

Zo rolt u een duurzaam positief verzuimbeleid uit

Vanuit uw uitdagingen tekent u een verzuimbeleid uit dat alle aspecten van verzuim mee in rekening neemt – van draagvlak tot de rol van leidinggevenden. Die pakt u vervolgens gefaseerd aan. Hiervoor ontwikkelden we een vijfstappenplan.

Meer info
NL Advies strategie 5 stappenplan
T20 V7 A Wj G

Het projectplan: uw roadmap voor een verzuimbeleid op maat

Een verzuimbeleid begint met een degelijk projectplan. Daarin beschrijft u voor elk van de vijf stappen de gang van zaken en wat de doelen zijn. Daaraan koppelt u vervolgens de nodige acties volgens uw uitdagingen en noden. Dat hoeft u niet alleen te doen: onze experten stellen een projectplan voor u op, met de status-quo, de prioriteiten, de vereiste inspanningen en budget, de ROI en een realistische timing.

Vraag uw projectplan aan