scroll Scroll
Shutterstock 1188524917 LR

Advies en strategie voor een verzuimbeleid op maat

Verzuim is voor elke hr-afdeling een uitdaging. Een verzuimbeleid is dan ook een must. Met een projectplan geeft u dat beleid vervolgens een concrete invulling op basis van uw noden en doelen. Onze experten helpen u daarbij.

Ga in gesprek met een expert

De uitdagingen waar u mee worstelt

Een verzuimaanpak is pas succesvol als iedereen in uw organisatie erachter staat. Daar loopt het vaak mis. En dat om drie redenen:

Verzuim wordt gezien als een hr-probleem

Hr staat vaak alleen als het op verzuim aankomt. En dat terwijl leidinggevenden dichter bij de medewerkers staan. Door leidinggevenden te betrekken, heeft uw verzuimbeleid meer impact.

Verzuim wordt wel gemeten, maar niet geanalyseerd

Verzuimrapporten grondig analyseren levert u de nodige inzichten op om het verzuimbeleid op te bouwen – en acties accuraat te evalueren en eventueel bij te sturen.

Afspraken rond verzuim worden niet nageleefd

De praktijk leert dat verzuimafspraken niet gekend of onduidelijk zijn, waardoor er slordig mee omgesprongen wordt. Ook leidinggevenden zien het soms eerder als administratieve last dan als hulpmiddel. Glasheldere verzuimprocedures maken daar komaf mee.

Een positief verzuimbeleid in 5 stappen

Alle goeie bedoelingen ten spijt, lopen verzuimplannen uiteindelijk meestal spaak. Naar de redenen is het niet lang zoeken: hr-mensen staan nog al te vaak alleen met hun ambities, de échte oorzaken van zijn zelden gekend, en na een tijdje wordt er maar slordig omgesprongen met verzuimafspraken.

Precies dié uitdagingen gaan we tegen met ons vijfstappenplan. Dat is een roadmap die we samen met u uittekenen, en vervolgens gefaseerd aanpakken.

Meer info
NL Advies strategie 5 stappenplan
T20 V7 A Wj G

Leg vandaag de basis voor een duurzaam verzuimbeleid

Op basis van een vrijblijvende intake met u of uw hr-manager, stellen onze experts u een projectplan in 5 stappen voor. Dat geeft een helder inzicht in prioriteiten, inspanningen en budget, ROI en een timing. Zo kunt u meteen in gesprek met uw directie om de volgende stappen te nemen.

Maak werk van uw verzuimplan