scroll Scroll
20210322 Com Co SD Worx Debra Dirickx FAV Jeroen Willems 048 LR

Het verzuimcharter

Verzuim mag niet langer enkel een hr-zaak zijn. Het is tijd voor een bredere blik. Daarom gaan wij bij Mensura en Certimed het gesprek aan. Met experten, werkgevers, hr-managers én werknemers. Op basis van dat verzuimcharter komen we tot een duurzaam positief verzuimbeleid.

Lees meer over het verzuimcharter

Ons groeimodel voor een positieve verzuimaanpak

Een duurzaam positief verzuimbeleid – waarbij door een vertrouwenscultuur iedereen actief de inzetbaarheid mee op peil houdt – vraagt tijd én maatwerk. Daarbij doorloopt u verschillende niveaus in een chronologische volgorde.

Ontdek de 4 fases van ons groeimodel
Groeimodel
Inspiratiesessies 480x480 2

Zet de eerste stap met onze inspiratiesessies en opleidingen

Een duurzaam positief verzuimbeleid vraagt een doordachte aanpak. Onze inspiratiesessies en opleidingen zetten u alvast op weg. Verschillende experten delen hun inzichten en tips over uiteenlopende verzuimtopics.

Bekijk onze inspiratiesessies en opleidingen
Pijlers

Onze 4 pijlers voor een aanpak op maat

Bij Mensura en Certimed bieden we een totaalaanpak voor
duurzaam positief verzuimbeleid.